Caraciton pääsiäisreissu

Täältä voi käydä lukemassa Caraciton sähköisestä pääsiäisreissusta. Laatinut Vesa Sorvoja.

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:0364c4d9-b820-4ae7-bbb5-7a4b2734336e